GSG - Guide to Cinema 4D R20/R21

06-06-2020
Tutorials

Learn the latest C4D tools with this newly updated guide (now including R21) you can learn everything you need to know to get fully caught up on Maxon’s most recent C4D releases. This guide includes 12 hours of R20 training as well an additional 5 hours of brand new R21 training. Your instructors for this guide are Matthew O’Neil, Nick Campbell, Chad Ashley, Andy Needham, and Chris Schmidt.

What you’ll learn
● Fields - Field Forces, Subfields, Masks, Channel Convert
● The New Node System
● Volumes - Fields - Subfields, Masks, Channel Convert
● 5 in-depth projects utilizing new features
● Introduction to new interface
● Caps, Bevels and Modeling
● Field Force Animated Titles
● Particle Titles

 

cg4vn.net

Là những người yêu thích và hoạt động trong lãnh vực đồ hoạ 3D, truyền hình. Đội ngũ admin CG4VN hiểu rất rõ việc lưu trữ các nguồn tư liệu phục vụ cho công việc là rất quan trọng, với kinh nghiệm và nhiệt huyết của chúng tôi, website cg4vn.net ra đời với mục đích chia sẻ tất cả những gì chúng tôi sở hữu và tìm kiếm được, nhằm tạo nên một sân chơi đầy đủ nhất và toàn vẹn về tất cả những gì liên quan đến công việc đồ họa dành cho các bạn, tất cả hoàn toàn miễn phí, website này chính là kho tư liệu khổng lồ của chính các bạn, hãy tận hưởng nó!!!


Là những người yêu thích và hoạt động trong lãnh vực đồ hoạ 3D, truyền hình. Đội ngũ admin CG4VN hiểu rất rõ việc lưu trữ các nguồn tư liệu phục vụ cho công việc là rất quan trọng, với kinh nghiệm và nhiệt huyết của chúng tôi, website cg4vn.net ra đời với mục đích chia sẻ tất cả những gì chúng tôi sở hữu và tìm kiếm được, nhằm tạo nên một sân chơi đầy đủ nhất và toàn vẹn về tất cả những gì liên quan đến công việc đồ họa dành cho các bạn, tất cả hoàn toàn miễn phí, website này chính là kho tư liệu khổng lồ của chính các bạn, hãy tận hưởng nó!!!

Comments